Ansök om ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen vid yrkesorienteringspraktik

När du anställer någon utan erfarenhet som får praktisk erfarenhet och utbildning eller handledning hos dig.