Arbetsmiljöutbildningar

Byggbranschens Utbildningscenters, BUC, utbildningar inom arbetsmiljö. Goda kunskaper i reglerna kring arbetsmiljö hjälper till att skydda dig själv, kollegor och medarbetare från skador och olyckor.