Arbetsrättsligt perspektiv på coronaviruset

Frågor och svar: Vilket ansvar har arbetsgivare med anledning av coronaviruset? Vad gäller om en arbetstagare blir sjuk? Vad gäller om en arbetstagare är smittad av viruset men inte har nedsatt arbetsförmåga? Permittering. Korttidsarbete. Uppsägning.