Asbest – den dolda faran

Kommer du i kontakt med asbesthaltigt material? Här finns mer information.