Byggavtalet 2020

RIksavtal 2020 mellan Byggföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet giltigt 2020-11-26 – 2023-04-30