Checklista för beställare som ställer krav på byggnaders energianvändning

Konkreta råd om vad beställare bör tänka på när de ställer energikrav.