Distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Detta gäller för dig som träffar avtal med en konsument på distans eller utanför din ordinarie affärslokal.