ELSA-guiden – Solavskärmningar med integrerade solceller

Guiden handlar om hur solceller kan användas som konstruktionsmaterial i solavskärmningsprodukter.