K1-En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen

Under 2012 tog vi, Skanska tillsammans med SBUF fram en rapport med fokus på att öka säkerheten samt minska skador för yrkes- och tjänstemän som jobbar i byggproduktionen. Målet var att ta fram en säkerhetsritning och ett förslag på arbetssätt som uppmärksammar moment på ritningar som kan innebära en säkerhetsrisk under produktionen. Genom att ta fram en säkerhetsritning och tillhörande arbetssätt uppnås också sekundäreffekten att lösningar som inte är säkra kan projekteras bort. Du hittar rapporten här.