Energiavtal 12 – överenskommelse om energianvändning

Energiavtal 12 har tagits fram av Byggandets Kontraktskommitté och Sveby att användas i totalentreprenader där parterna avtalat om ABT 06.