Energibesparing på byggarbetsplatsen

Med planering, teknikuppdatering och kloka investeringar kan mer än 50 procent sparas av den elenergi som används på byggplatsen.