Entreprenadrättsligt perspektiv på coronaviruset

Frågor och svar: Kan Byggföretagen lämna rekommendationer kring affärsförhållanden, coronaviruset och covid-19?