Färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggnings­sektor

Bygg- och anläggningssektorns egen färdplan pekar ut vägen för att vår sektor ska bli klimatneutral till 2045. Byggföretagen ansvarar implementeringen.