Förebyggande hantering av kostnadsändringar för material

Mer information om hur riskerna med kostnadsökningarna kan hanteras inför ingående av avtal.