FuktCentrum

En organisation vid Lunds Tekniska Högskola som stärker FoU och utbildning rörande fuktområdet inom byggbranschen.