Asbest – hjälpmedel vid upphandling

Underlag för upphandling av asbestsanering.