Information om yrkesintroduktionsanställningar enligt byggindustrins yrkesintroduktionsavtal