Korttidsarbete och permittering

Frågor och svar: Vad innebär permittering med stöd av kollektivavtal? Vad innebär korttidsarbete med statligt stöd? Vem kan söka stöd för korttidsarbete?