Materialdatabaser – en jämförelse – 2012

Rapporten beskriver och jämför databaserna BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus.