Naturvårdverkets vägledning om CFC-haltigt byggisolermaterial

Naturvårdsverkets vägledning ger stöd vid rivning, transport och destruktion av CFC-haltigt material i samband med rivning.