Ombyggnation med sänkt energibehov

Broschyren visar hur det är möjligt att i befintligt beståndet av flerbostadshus sänka energibehovet vid upprustning.