Öppet brev till beställare

I ett pressat läge är det av största vikt att alla aktörer på marknaden agerar schysst så att fokus kan läggas på rätt saker och de negativa effekterna av coronaviruset begränsas så långt som möjligt.