Rapporteringsblock – olycka och tillbud

Det här blocket med rapporteringsblad lämnar medarbetaren ifyllt till närmaste chef eller annan person i arbetsledningen. Arbetsgivaren dokumenterar i sin tur och utreder händelsen i syfte att identifiera, undanröja och förebygga risker.