Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019

Riktlinjerna för byggsektorns avfallshantering syftar till att minska deponimängderna och är en branschnorm för avfallshanteringen.