Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning 2019

Riktlinjerna syftar till att förbättra resurseffektiviteten och avfallshanteringen inom bygg- och rivningsbranschen.