Riskfyllda arbetsuppgifter för minderåriga

Förbjudna och tillåtna arbetsuppgifter för minderåriga utifrån Arbetsmiljöverkets AFS 2012:3.