Ta hjälp av Galaxen Byggs matchningskoordinatorer

Galaxen Bygg är byggsektorns företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen.