Tips för offentlig upphandling

Det är av största vikt att offentliga beställare fortsätter med sina planerade bygg- och anläggningsprojekt i dessa tider. Detta för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner, hålla näringslivet och arbetsmarknaden igång samt för att vår bransch fortsatt ska stå stark när denna svåra tid har passerat.