Utbildningar inom Entreprenadjuridik

Få goda kunskaper i byggandets spelregler via Byggbranschens Utbildningscenters, BUC, kurser.