Säkerhetsdagen 2020 – 28 april

Årets tema – belastningsskador

På Säkerhetsdagen den 28 april 2020, riktar vi återigen uppmärksamheten mot säkerheten och arbetsmiljön i bygg- och anläggningsbranschen. I år fokuserar vi på risker för belastningsskador, som varje år leder till både sjukskrivningar och olyckor i branschen.

Byggnads- och anläggningsarbete är ofta tungt och belastande för kroppen. Därför är det viktigt att vi blir bättre på att planera arbetena.

Det måste finnas tillräckligt utrymme för att utföra arbetet, samt hjälpmedel och redskap för att lyfta och transportera byggprodukter och annat material så att de som arbetar inte utsätts för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar. Det är viktigt att alla tänker på detta i ett byggnadsprojekts olika planeringsfaser.

Fakta och statistik om arbetsmiljö