30 största bygg­företagen

Årlig sammanställning av de 30 största bygg- och anläggningskoncernerna, efter byggrelaterad omsättning i Sverige.

Publicerad: