Anställda i byggindustrin

Publicerad:

Byggindustrin kan delas upp i de tre verksamhetsområdena Byggentreprenörer (SNI 41), Anläggningsentreprenörer (SNI 42) samt Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (SNI 43). Till det tredje verksamhetsområdet hör till exempel VVS, elinstallation, golvbeläggning, måleri och glasmästeri.

Under perioden 2000-2019 ökade det totala antalet anställda i byggindustrin från 175.000 till 327.000. År 2019 fanns 88.000 av de anställda hos byggentreprenörerna, 24.000 hos anläggningsentreprenörerna och 216.000 hos de specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörerna.