Bygg­konjunkturen 2019:2

Fortsatt dämpad byggkonjunktur.

Publicerad:

Den globala konjunkturen dämpas av handelskrig och minskad investeringsvilja. Samtidigt är den svenska ekonomin på väg mot en lågkonjunktur på grund av fallande bruttoinvesteringar. En fortsatt nedgång i bostadsproduktionen gör att bostadsinvesteringarna fortsätter att minska samtidigt som de privata lokalinvesteringarna sjunker under nästa år. Ökade anläggningsinvesteringar, framför allt inom infrastruktur, utgör däremot en positiv motvikt. Sammantaget är dock konjunkturläget inom byggindustrin svagt även under 2020. Totalt sett sjunker bygginvesteringarna med 2 procent 2019 och sedan ytterligare 2 procent 2020.