Bygg­konjunkturen 2020:1

Byggmarknaden drabbas av virusfrossa

Publicerad:

En både hastigt uppkommen, och ovanligt djup, lågkonjunktur fördunklar tillvaron för byggindustrin. Bostadsinvesteringarna faller under hela prognosperioden 2020-2021 på grund av minskade om- och nybyggnationer av bostäder. Även lokalinvesteringarna sjunker under prognosperioden och det är framför allt det kommersiella fastighetsbyggandet som tynger utvecklingen. Anläggningsmarknaden blir dock en positiv motvikt till den negativa utvecklingen nästa år