Byggkonjunkturen 2022:1 | Byggföretagen

Bygg­konjunkturen 2022:1

Cementbrist sänker byggmarknaden

Publicerad:

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har inneburit att en humanitär katastrof spelas upp inför omvärldens ögon. Kriget skapar också ekonomiska följdeffekter som dämpar världsekonomins utveckling under prognosperioden. Den svenska byggindustrin kommer, likväl som svensk ekonomi, att påverkas av Ukrainakriget. Under nästa år kommer dock byggindustrin, men även svensk ekonomi som helhet, att påverkas mer av den kommande cementbristen. Denna brist får bygginvesteringarna att rasa och BNP-tillväxten att tvärnita 2023.