Byggkonjunkturen 2020:2 | Byggföretagen

Bygg­konjunkturen 2020:2

Byggmarknaden knakar i fogarna

Publicerad:

De ekonomiska svallvågorna under pandemins framfart slår inte till med full kraft mot byggindustrin, men medför ändå stora påfrestningar. Bostadsinvesteringarna stiger i år, främst tack vare ökade ombyggnationer och investeringar i fritidshus. Nästa år sjunker däremot bostadsinvesteringarna pga. minskad nyproduktion. Lokalinvesteringarna minskar under hela prognosperioden och det är både kommersiellt och offentligt fastighetsbyggande som tynger utvecklingen. Anläggningsmarknaden blir däremot en stark motvikt till den negativa utvecklingen och bidrar till att bygginvesteringarna totalt sett förblir oförändrade under 2021.