Byggkonjunkturen 2021:1 | Byggföretagen

Bygg­konjunkturen 2021:1

Publicerad:

Via massiva globala finans- och penningpolitiska stimulanser samt en ökad vaccinationsgrad genereras en stark återhämtning för såväl världsekonomin som för svensk ekonomi under prognosperioden 2021-2022. Byggindustrin kommer att växla upp i år eftersom bostadsbyggandet tar fart och anläggningsinvesteringarna fortsätter att stiga. Bostadssektorn fortsätter att agera draglok även 2022 då också lokalinvesteringarna stöttar utvecklingen. Anläggningsinvesteringarna blir dock en negativ motvikt till den positiva utvecklingen nästa år på grund av minskade statliga satsningar på infrastruktur.