Byggkonjunkturen 2021:2 | Byggföretagen

Bygg­konjunkturen 2021:2

Publicerad:

Så här års brukar vi på Byggföretagen presentera en utblick för innevarande år och det nästkommande. Denna gång är vi förhindrade att göra det på grund av den cementkris som vi riskerar att stå inför till följd av en nedstängning av kalkstensbrottet i Slite på Gotland. En siffersatt bedömning för bygginvesteringarnas utveckling under 2022 skulle i dagsläget helt enkelt vara behäftad med så stor osäkerhet att informationsvärdet skulle vara nära noll. Det är dessutom så att osäkerheten ligger i att flera, på varandra följande, juridiska och politiska steg återstår att ta. Med enkel kombinatorik kommer vi därför fram till ett mycket stort antal möjliga utfall. Detta medför att det inte heller är möjligt att lägga fram en analys med olika scenarier, utan vi stannar vid en beskrivning av utvecklingen för innevarande år.