Byggkonjunkturen 2022:2 | Byggföretagen

Bygg­konjunkturen 2022:2

Vargavinter väntar

Publicerad:

Det hastiga omslaget i de ekonomiska villkoren under senvåren, såväl i Sverige som i vår omvärld, med skyhög inflation och kraftigt höjda räntor slår till med full kraft mot byggindustrin under nästa år. Bostadsinvesteringarna stiger dock i år, främst tack vare ökade investeringar i fritidshus. Nästa år faller bostadsinvesteringarna snabbt när investeringarna inom nybyggnad och fritidshus minskar kraftigt. Lokalinvesteringarna sjunker under hela prognosperioden och det är både kommersiellt och offentligt fastighetsbyggande som tynger utvecklingen. Även anläggningsmarknaden bidrar negativt till utvecklingen nästa år och det är de offentliga investeringarna som utgör sänke. Totalt sett minskar bygginvesteringarna med 10 procent 2023, vilket volymmässigt är i paritet med nedgången under finanskrisen.