Förvärvsarbetande samhällsbyggnads­sektorn

Publicerad:

Till samhällsbyggnadssektorn hänför vi följande näringsgrenar:

  • byggindustrin (SNI 41-43)
  • fastighetsbolag och fastighetsförvaltare (SNI 68)
  • byggmaterialindustrierna (delar av SNI 16-33),
  • arkitektkontor och tekniska konsultbyråer o.d. (SNI 71.1)

Samhällsbyggnadssektorn har historiskt haft en relativt hög andel äldre (60+ år) men i takt med att Sveriges befolkning blivit äldre har skillnaden mellan samhällsbyggnadssektorn och övriga arbetsmarknaden minskat. Ändå ökar antalet äldre i samhällsbyggnadssektorn, och 2016 var 78 000 personer i samhällsbyggnadssektorn över 60 år gamla.

2016 var 16,8 procent av förvärvsarbetarna inom samhällsbyggnadssektorn kvinnor. Byggindustrin som 2016 utgjorde 59,2 procent av samhällsbyggnadssektorn har en betydligt lägre andel kvinnor, inom denna delsektor var endast 9,0 procent kvinnor. För samhällsbyggnadssektorn (exkl. byggindustrin) var 28,1 procent av de som förvärvsarbetade 2016 kvinnor.

Arkitektkontor är den delsektor inom samhällsbyggnadssektorn som har jämnast könsfördelning. Där var 49,7 procent kvinnor, år 2016. Även fastighetsbolag/-förvaltning har en relativt jämn könsfördelning (38,8 procent kvinnor 2016). Inom Byggmaterialindustrierna och de tekniska konsultbyråerna var cirka var femte syselsatt en kvinna, år 2016 (18,4 respektive 23,1 procent). I byggindustrin var mindre än var tionde en kvinna, år 2016 (9,0 procent).