Nordisk bygg­konjunktur 2019-2020

Byggkonjunkturen mattas av i Norden.

Publicerad:

En mer dämpad makroekonomisk utveckling inom de nordiska länderna hämmar byggindustrin. Avmattningen på byggmarknaden är bred, men det är framför allt den fallande bostadsproduktionen inom Norden som dämpar tillväxten. Bostadsbyggandet nådde sin topp 2017 och har därefter kontinuerligt minskat och bedömningen är att det fortsätter ned även i år. Av samtliga nordiska länder är det är bara på Island som bostadsbyggandet ökar under 2020. För lokalinvesteringarna är det den privata sidan som utgör en hämsko, medan anläggningsmarknaden fortsätter upp i relativt god takt. Detta främst tack vare ökade offentliga satsningar på infrastruktur. Inbromsningen på den nordiska byggmarknaden leder till att byggsysselsättningen totalt sett sjunker i år, men utvecklingen i Norden är tudelad eftersom både i Norge och på Island stiger antalet sysselsatta.