Så påverkas byggindustrin av coronakrisen | Byggföretagen

Så påverkas byggindustrin av coronakrisen

Coronakrisen kommer att få allvarliga följdverkningar på byggindustrin

Publicerad:

Covid-19-pandemin bekämpas just nu i hela världen. Regeringar och myndigheter gör vad de kan för att i möjligaste mån sakta ner smittspridningen och förhindra att de s.k. riskgrupperna drabbas eftersom de i större utsträckning riskerar svårare sjukdom och att i högre grad belasta sjukvårdssystemen. Strategin brukar åskådliggöras med en, vid det här laget, välkänd kurva som beskriver intensiteten vid varje enskild tidpunkt. För att inte överbelasta vården är det avgörande att intensiteten sprids ut över tid, dvs. att kurvan plattas ut. Ett stort problem är att många av de åtgärder som vidtas för att platta till kurvan bidrar till att orsaka ett allvarligt tvärstopp i ekonomin. Nuvarande situation är helt unik. Statliga insatser behövs för att bromsa det hastiga fallet i ekonomin och insatserna behöver vara tillräckligt stora för att mildra fallet. Det är företagens framtid och jobben som står på spel.