Sysselsättning och arbetstid inom byggbranschen | Byggföretagen

Sysselsättning och arbetstid inom byggbranschen

Här presenteras sysselsättningsstatistik för byggbranschen enligt SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU).

Publicerad:

Antalet sysselsatta inom byggbranschen uppgick 2022 till i genomsnitt 330 100 personer. Jämfört med året innan var det en minskning med 12 100 personer, eller 3,6 procent.

Definition av begreppet ”sysselsatt” enligt AKU: Personer som under referensveckan utförde arbete minst en timme, antingen som avlönad arbetstagare (anställd), som egna företagare eller oavlönade medhjälpare i företag tillhörande familjemedlem.

Sysselsättningen över tid
Om sysselsättningen studeras över tid ser man tydligt att utvecklingen är starkt förknippat med konjunkturläget. I slutet av 80-talet gick byggbranschen på högvarv och antalet sysselsatta steg snabbt. Byggbranschen drabbades extra hårt under 90-talskrisen och mellan åren 1990-1994 sjönk antalet sysselsatta med drygt 30 procent. Sedan dess har sysselsättningen ökat stadigt, bortsett från några dippar i samband med finanskrisen 2008-2009 samt eurokrisen 2010-2012. Det dröjde ändå fram till 2017 innan antalet sysselsatta återigen var uppe på samma nivåer som innan 90-talskrisen. Sedan 2019 har antalet sysselsatta sjunkit, vilket delvis beror på att definitionen för sysselsatt ändrades from 2021 och vissa personer som tidigare räknades som sysselsatt gör inte det längre i statistiken.

Totalt arbetades det i 10,8 miljoner timmar under en genomsnittlig vecka i byggbranschen 2022. Det var en minskning med 0,4 miljoner timmar jämfört med året innan, vilket i procent motsvarar en minskning med 3,7 procent. I genomsnitt arbetade varje sysselsatt 32,8 timmar per vecka under 2022. Sett över hela tidsserien 1987-2022 är den genomsnittliga veckoarbetstiden per sysselsatt 33,3 timmar.