Utstationerade arbetstagare | Byggföretagen

Utstationerade arbetstagare

En utstationerad arbetstagare är en person som vanligen arbetare i ett visst land men som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid.

Publicerad:

Inom Byggindustrin (SNI 41-43) var i genomsnitt 12.900 personer utstationerade under 2019. Antalet varierar dock under året, och flest utstationerade var det under sommarmånaderna juni-augusti. Flest, drygt 5.600 personer i snitt per månad, var utstationerade inom SNI 41 (husbyggnadsentreprenörer). Lägst antal utstationerade var det inom SNI 42 (Anläggningsarbeten), drygt 2.000 per månad i genomsnitt

Den utstationerade arbetskraften inom bygg har ökat kraftigt de senaste åren. Sedan 2015 har antalet utstationerade ökat varje enskilt år och 2019 fanns det nästan 10.000 fler utstationerade individer i genomsnitt, än vad det fanns 2015. Procentuellt motsvarar det en en ökning på 340 procent. Ökningen har varit som störst bland husbyggarna (SNI 41) och sedan 2015 har antalet utstationerade nästintill fyrdubblats inom den SNI-koden.