Utstationeringar

Publicerad:

Inom Byggindustrin (SNI 41-43) var i genomsnitt 12.900 personer utstationerade under 2019. Antalet varierar dock under året, och flest utstationerade var det under sommarmånaderna juni-augusti. Flest, drygt 5.600 personer i snitt per månad, var utstationerade inom SNI 41 (husbyggnadsentreprenörer). Lägst antal utstationerade var det inom SNI 42 (Anläggningsarbeten), drygt 2.000 per månad i genomsnitt