Etiska rådets e-learning | Byggföretagen

Etiska rådets e-learning

Etiska rådets kostnadsfria e-utbildning som syftar till att fler ska få grundläggande kunskaper om korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens.

Uppdaterad:

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd har lanserat en ny kostnadsfri e-utbildning som syftar till att fler ska få grundläggande kunskaper om korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens. Genom korta filmer, enkla fakta och praktiska övningar vill rådet ge såväl studenter som yrkesverksamma en introduktion till ett spännande och utmanande ämne – byggetik

Trots att de etiska frågorna är så viktiga för branschens framtid så förekommer fortfarande etiska övertramp. Genom den nya e-utbildningen hoppas Samhällsbyggnadssektorns etiska råd öka kunskaperna kring hur man ska agera etiskt korrekt och vad olika aktörer gör för att skapa en trygg, inkluderande och sund bransch.

– I kristider är det lätt att tappa bort de värdebaserade frågorna, säger Maria Hernroth, Peabs hållbarhetschef och representant för Byggföretagen inom Samhällsbyggnadssektorns etiska råd. Vi vill därför erbjuda en möjlighet för alla som verkar i, eller är nyfikna på den här fantastiska branschen, en möjlighet att lära sig mer om vilka etiska utmaningar vi har och vad var och en kan göra åt dem. Kunskap och verktyg är alltid första steget till förändring.

E-utbildningen är kostnadsfri och tar ungefär 20 minuter att genomföra.

För vem?

För den som är:

 • Studerande
 • Ny i arbetslivet/ny på arbetsplatsen eller i branschen
 • För arbetsgrupper som vill öka kunskapen om frågorna

Var finns den?

E-utbildningen i byggetik från Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd hittar du här.

Tips om ni vill börja använda er av e-utbildningen

På arbetsplatsen:

Tidsåtgång: 1 timme

Övning 1. Hur kan vi använda e-utbildningen?

 1. Inled med att ni som ledare eller ledningsgrupp går igenom e-utbildningen själva (kan göras innan mötet och tar ca 20 minuter)
 2. Samtala om:

a) Vem på vår arbetsplats skulle tjäna på att gå igenom e-utbildningen?

b) Vad ser vi för vinster med att exempelvis använda den som en del av vår introduktion?

c) Vem är ansvarig för att det sker?

d) Vilka frågor skulle vara bra att ställa/prata vidare om med den eller de som gått igenom utbildningen?

e) Är det något vi behöver informera om till våra nya medarbetare (eller gamla) kopplat till de tre delar som utbildningen berör?  Hur vi jobbar med korruptionsbekämpning, mångfald, för sund konkurrens, så att kopplingen till vad vi gör praktiskt blir tydlig för våra medarbetare?

f) Om nya medarbetare ska gå igenom e-utbildningen, ska vi ändra i några av våra instruktioner eller checklistor för introduktion?

Upplägg 2: Samtal på arbetsplatsen efter att en grupp (ledningsgrupp eller arbetsgrupp) gått igenom e-utbildningen:

Tidsåtgång 45 min

 • Har vi tillräcklig kunskap i organisationen om vad vi som företag gör för att motverka korruption? Vet vi vilka regler som gäller för oss vad gäller till exempel mutor och gåvor?
 • Mångfald: Vilka tankar väcker utbildningen som kan kopplas till oss som företag? Gör vi tillräckligt? Vad borde vi göra som vi inte gör idag? Vad skulle vara ett bra steg i rätt riktning?
 • Sund konkurrens: Har vi tillgång till de verktyg och den kunskap vi behöver för att motverka osund konkurrens? Vet vi hur vi ska rapportera om vi misstänker fusk eller missförhållanden? Gör vi det?
 • Konkludera era diskussioner och vilka ebentuella konkreta åtgärder ni vill ta som ett resultat av samtalen

För ett regionalt eller lokalt nätverk:

Tidsåtgång: 1 timme

 1. Inled med att alla innan mötet går igenom e-utbildningen själva.
 2. Samtala om:

  a) Vem på vår arbetsplats skulle tjäna på att gå igenom e-utbildningen?

  b) Vad tänker ni kring att använda e-utbildningen i era verksamheter?

  c) Finns det något vi reagerar på i e-utbildningen?

  d) Visa förslaget till frågor ovan att samtal om, i ledningsgrupper eller arbetsgrupper efter att deltagarna gått igenom e-utbildningen- är det rätt frågor? Andra frågor som känns relevanta?