Ny på jobbet – introduktionsappen @wrk

Appen @wrk ger en introduktion till hur det funkar på jobbet både för unga och de som kommer från ett annat land när de gör entré i arbetslivet och i byggbranschen.

Uppdaterad:

Byggföretagens app @wrk har tagits fram i nära samarbete med bl.a. Galaxen Bygg AB som ett introduktionsverktyg för nya medarbetare inom bygg och anläggning – gymnasieelever, studenter på byggingenjörsprogrammet och utrikesfödda. 

@wrk sänker trösklarna och hjälper de människor som inte tidigare jobbat eller bott i Sverige att träna på hur det fungerar. För arbetsgivare och bostadsvärdar är appen ett verktyg för att säkerställa grundläggande spelregler för beteende och värderingar.

Appen består 58 st frågor indelade i sex kategorier, rättigheter och skyldigheter, möten, kollegor, arbetsmiljö och säkerhet, fika, hälsa. Den finns på fem språk (svenska, engelska, arabiska, dari och somali).

En sund, säker och attraktiv bygg- och anläggningsbransch kräver att alla medarbetare känner till gällande spelregler och att de står för en schysst och sund värdegrund. Appen @wrk välkomnar och vägleder de som är nya på jobbet och fungerar samtidigt som ett introduktions- och inskolningsverktyg för arbetsgivaren som både är enkelt och genomarbetat säger Claes Thunblad, Byggföretagen.

För vem?

För den som är ny i arbetslivet inom den svenska bygg-och anläggningsbranschen.

Appen finns på fem språk; svenska, engelska, arabiska, dari och somali.

Här kan du se och höra mer om appen:

Appen @wrk

Appen finns där appar finns. Här kan du ladda hem appen.
Registrera dig här för att börja använda appen.

Tips om ni vill börja använda appen

För att appen ska bli något som blir ett riktigt bra verktyg för företaget och medarbetare delar vi några tips om hur ni kan prata igenom hur använda appen på bästa sätt:

På arbetsplatsen:

Tidsåtgång 1-1,5 timme

Hur ska vi använda appen?

Samla de som vanligtvis anställer, tar emot och introducerar nya medarbetare.

 1. Inled med att titta på filmen ovan.
 2. Låt alla få titta igenom och svara på frågorna i appen själva (kan även ske innan mötet).
 3. Samtala om:
 • Vad ser vi för vinster med att våra nyanställda får använda appen som en del av deras introduktion?
 • Vem är ansvarig för att den nyanställda eller praktikanten laddar ner appen och går igenom frågorna?
 • Ska vi följa upp resultatet? Vem, hur och när gör vi det? 
 • Ska vi ställa krav på ett visst antal rätt? Alltså att man får gå igenom frågorna igen om man inte når upp till ett visst resultat? Vad är en rimlig nivå för att man ska vara godkänd?
 • Om nya medarbetare använder appen, ska vi ändra i några av våra instruktioner eller checklistor för introduktion?

För ett regionalt eller lokalt nätverk: 

Tidsåtgång 1-1,5 timme

 1. Inled med att titta på filmen ovan.
 2. Låt alla få titta igenom och svara på frågorna i appen själva.
 3. Samtala om:
 • Vad ser ni för vinster med att våra nyanställda får använda appen som en del av deras introduktion?
 • Finns det något vi reagerar på i appen?
 • Vad tänker ni kring att implementera appen i era verksamheter? 
 • Visa förslaget till frågor ovan att samtal om, med de som introducerar nya medarbetare. 
 • Dela erfarenheter kring hur olika företag hanterar introduktion, hur det här kan påverka rutiner och arbetssätt.