Varför en kunskapsbank för sund konkurrens?

Uppdaterad:

Under åren har en lång rad beslut tagits om ändrade lagregler nationellt och internationellt, däribland lagstiftning om personalliggare. Ett eget system, ID06, för systematisk kontroll med personidentifiering, kompetensredovisning och bolagskontroll har byggts upp och implementerats och en överenskommelse mot mutor och korruption har undertecknats mellan leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.

Branschen har också enats kring en gemensam strategisk agenda, en vision och sju spelregler för Sund konkurrens. Agendan utgör grunden för det gemensamma arbete som krävs för att nå målet om en sund, attraktiv och säker bygg- och anläggningssektor. Kunskapsbankens olika verktyg är ett sätt att praktiskt arbeta och främja sund konkurrens i vardagen. Verktygen har tagits fram i samverkan mellan fack och arbetsgivare, av Byggföretagen själva eller av andra aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn. I kunskapsbanken kan du också finna länkar för extern information och kunskap om sund konkurrens.