Säkerhetsdagen Dialogmaterial | Byggföretagen

Säkerhetsdagen Dialogmaterial

Den internationella Arbetsmiljödagen är en årlig internationell kampanj för att främja en säker, hälsosam och anständigt arbete. Den 28 april är för övrigt också dagen som den fackliga rörelsen har vigt åt att hedra alla som har omkommit i arbetet. Här hittar du de dialogmaterial som vi tagit fram genom åren. Dessa kan du använda dig av vid ett personalmöte eller dylikt

Uppdaterad: