Säkerhetsdagen 28 april

Uppdaterad:

Årets tema: Risker med ohälsosam arbetsbelastning

På Säkerhetsdagen den 28 april 2021 riktar Byggföretagen återigen uppmärksamheten mot säkerheten och arbetsmiljön i bygg- och anläggningsbranschen. I år ligger fokus på hur företag kan arbeta för att undvika ohälsosam arbetsbelastning bland sina anställda.

Den psykiska och sociala arbetsmiljön är lika viktig
som den fysiska. I en arbetsgivares arbetsmiljöansvar ingår att uppmärksamma, synliggöra och
arbeta systematiskt med alla typer av arbetsbelastning för att förebygga risker för att någon blir skadad eller sjuk. Ohälsosam arbetsbelastning ökar risken för utmattning och psykisk ohälsa.

Antalet sjukskrivningar på grund av
psykiska och sociala arbetsmiljöfaktorer har
generellt sett ökat de senaste åren på den svenska arbetsmarknaden. Ökningen inom bygg- och anläggningsbranschen är glädjande nog inte densamma, men syns ändå i statistiken.

 

Missa inte vårt webbinarium inför Säkerhetsdagen Webbinarium 28 april kl. 13.00-14.00 digitalt via Zoom

Den psykiska och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska. I en arbetsgivares arbetsmiljöansvar ingår att uppmärksamma, synliggöra och arbeta systematiskt med alla typer av arbetsbelastning för att förebygga risker för att någon blir skadad eller sjuk. Ohälsosam arbetsbelastning ökar risken för utmattning och psykisk ohälsa.
Hur kan ditt företag arbeta för att undvika ohälsosam arbetsbelastning bland era anställda?

Medverkande:
Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare, Byggföretagen
Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare, Byggföretagen

Datum: 28 april
Tid: 13:00–14:00
Plats: Sänds digitalt via Zoom

Nyheter

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-10-05

Nytt lagkrav vid handintensivt arbete

Handnajning med tång och användning av handhållen hammare är två arbetsmoment inom bygg- och anläggningsbranschen som kan karaktäriseras som handintensiva och därför ska ligga till grund för erbjudande om medicinsk kontroll.

Pressrelease
Publicerad: 2021-07-05

Arbetsolyckorna i byggbranschen fortsätter sjunka

Under 2020 minskade de anmälda arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna i byggbranschen. Samtidigt låg antalet arbetsolyckor med dödlig utgång kvar på samma nivå som 2019. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2020.

Pressrelease
Publicerad: 2021-07-01

160 000 har gått byggbranschens nya säkerhets­utbildning

Över 160 000 personer har nu gått byggbranschens nya säkerhetsutbildning Safe Construction Training, som från och med idag är obligatorisk för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemsföretag ansvarar för eller samordnar arbetsmiljöfrågor.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-05-18

Andningsskydd kan behövas vid arbete i någon annans hem

God ventilation är avgörande för att luftkvaliteten ska vara bra i en lokal där människor arbetar. Vid dålig ventilation ökar mängden smittämnen och föroreningar, och risken för smittspridning och annan övrig ohälsa ökar. Arbetsmiljöverket rekommenderar därför att arbetsgivare förser arbetstagare med andningsskydd och visir på arbetsplatser med dålig ventilation.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-11

”Pulsklockan” som räddar liv från distans vinner priset Årets innovation 2020

– Det är en ära att lösningen utsetts till Årets innovation. Med engagemang, förslag och kritik av medarbetare på NCC, Skanska, Svevia och Peab som i testövningar utsatts för utmaningar i fält, Region Västerbottens traumateam och ambulanspersonal som givit feedback och Umeå Universitets sakkunskap har det här möjliggjorts, säger Hans Hedberg, projektledare för Byggföretagens utvecklingsprojekt Livräddning på distans till SBUF.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-04-07

Hälsosam arbetsplats skapas med god planering

Byggföretagens nationella säkerhetsdag sker onsdagen den 28 april. I år ligger fokus på hur företag kan arbeta för att undvika ohälsosam arbetsbelastning bland sina anställda. Under säkerhetsdagen uppmanar Byggföretagen sina medlemmar att stanna upp och tänka över hur riskerna för ohälsosam arbetsbelastning kan förebyggas på de egna arbetsplatserna. Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare berättar mer.

Nyhet från Byggföretagen
Publicerad: 2021-03-01

Ny kartläggning visar hög trivsel men bristande återhämtning bland yrkesarbetare

Bygg- och anläggningsbranschen upplever just nu en ökning av psykisk ohälsa i arbetet. När […]

Fakta och statistik om arbetsmiljö