Sökresultat för ”dialogmaterial” | Byggföretagen

Sök på Byggföretagen

Filtrera “dialogmaterial”

Företagsservice / Arbetsmiljö

Dialogmaterial – Belastningsskador

Genom att så tidigt som möjligt i en byggprocess tänka igenom vilka risker för belastningsbesvär som kan uppstå, kan mycket vinnas i form av bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet och lägre kostnader.

Företagsservice / Arbetsmiljö

Dialogmaterial – Ohälsosam arbetsbelastning

Här finns exempel på vad man bör tänka på för att skapa hälsosammare arbetsplatser som är både sunda och säkra. Ohälsosam arbetsbelastning kan leda inte bara till sjukdomar utan även till oönskade händelser i form av olyckor och tillbud.

Företagsservice / Arbetsmiljö

Dialogmaterial – Handverktyg

Hur kan vi själva undanröja eller minimera riskerna med handverktyg? Förlorad kontroll över handverktyg, till exempel kniv, såg, spikpistol eller borrmaskin är de vanligaste orsakerna till olycksfall inom byggverksamheten.

Företagsservice / Arbetsmiljö

Dialogmaterial – Säkerhetskultur

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och medarbetare har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. Hur kan vi själva förbättra säkerhetskulturen på våra arbetsplatser?

Företagsservice / Arbetsmiljö

Dialogmaterial – Friskfaktorer inom bygg- och anläggning

Tänk om vi kunde vända på frågan, vad är det som gör oss friska på arbetsplatsen. Forskning visar att positiv attityd är mer effektiv, uppvisar färre fel och brister men också är både fysisk och psykiskt säkrare.

Företagsservice / Arbetsmiljö

Dialogmaterial – Risker kring fordon

Risker kopplade till fordon, maskiner och transportanordningar - hur kan vi själva undanröja eller minimera de riskerna. Här finns frågor att diskutera kring.

Företagsservice / Arbetsmiljö

Dialogmaterial – Fallrisker

Vad är det som gör att medarbetare faller och skadar sig på arbetsplatsen? Kan vi själva undanröja riskerna? Vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre för att skapa bättre och säkrare arbetsmiljö på arbetsplatsen?

Sund konkurrens kunskapsbank

Handledningsguider

Instruktionsfilm Diggle

Nyhet: 2022-04-20

”Trivseln är viktig för lönsamheten”

Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare i väst, berättar om årets tema på Byggföretagens Säkerhetsdag den 28 april – friskfaktorer.

Nyhet: 2022-03-11

Friskfaktorer temat på årets säkerhetsdag

Torsdagen den 28 april äger Byggföretagens årliga Säkerhetsdag rum. I år är temat friskfaktorer - vad håller oss friska och hur arbetar man för friskfaktorer på våra arbetsplatser? Berndt Jonsson, Byggföretagens nationella arbetsmiljösamordnare, berättar mer.

Nyhet: 2023-03-06

Därför är ledarskap temat på årets säkerhetsdag

Fredagen den 28 april äger Byggföretagens årliga Säkerhetsdag rum. I år är temat förutsättningar för bra ledarskap. Berndt Jonsson, Byggföretagens nationella arbetsmiljösamordnare, berättar mer.