Sökresultat för ”dialogmaterial” | Byggföretagen

Sök på Byggföretagen

Filtrera “dialogmaterial”

Företagsservice

Säkerhetsdagen

Företagsservice / Säkerhetsdagen

Dialogmaterial – Belastningsskador

Genom att så tidigt som möjligt i en byggprocess tänka igenom vilka risker för belastningsbesvär som kan uppstå, kan mycket vinnas i form av bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet och lägre kostnader.

Företagsservice / Säkerhetsdagen

Dialogmaterial – Ohälsosam arbetsbelastning

Här finns exempel på vad man bör tänka på för att skapa hälsosammare arbetsplatser som är både sunda och säkra. Ohälsosam arbetsbelastning kan leda inte bara till sjukdomar utan även till oönskade händelser i form av olyckor och tillbud.

Företagsservice / Risker med handverktyg

Dialogmaterial – Handverktyg

Hur kan vi själva undanröja eller minimera riskerna med handverktyg? Förlorad kontroll över handverktyg, till exempel kniv, såg, spikpistol eller borrmaskin är de vanligaste orsakerna till olycksfall inom byggverksamheten.

Företagsservice / Säkerhetsdagen

Dialogmaterial – Säkerhetskultur

Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och medarbetare har om frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. Hur kan vi själva förbättra säkerhetskulturen på våra arbetsplatser?

Företagsservice / Säkerhetsdagen

Dialogmaterial – Friskfaktorer inom bygg- och anläggning

Tänk om vi kunde vända på frågan, vad är det som gör oss friska på arbetsplatsen. Forskning visar att positiv attityd är mer effektiv, uppvisar färre fel och brister men också är både fysisk och psykiskt säkrare.

Företagsservice / Säkerhetsdagen

Dialogmaterial – Förutsättningar för bra ledarskap

Hur kan vi arbeta för att skapa goda förutsättningar för bra ledarskap och trivsamma arbetsplatser?

Företagsservice / Säkerhetsdagen

Dialogmaterial – Risker kring fordon

Risker kopplade till fordon, maskiner och transportanordningar - hur kan vi själva undanröja eller minimera de riskerna. Här finns frågor att diskutera kring.

Företagsservice / Fallrisker

Dialogmaterial – Fallrisker

Vad är det som gör att medarbetare faller och skadar sig på arbetsplatsen? Kan vi själva undanröja riskerna? Vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre för att skapa bättre och säkrare arbetsmiljö på arbetsplatsen?

Sund konkurrens kunskapsbank

Handledningsguider

Instruktionsfilm Diggle

Arbetsgivarforum 2024

Nyhet: 2023-04-26

”Alla behöver ta ansvar och vara förebilder”

Hej där Henrik Prohászka, arbetsmiljörådgivare i väst. Den 28 april är det dags för Byggföretagens årliga Säkerhetsdag. Berätta mer om årets tema – förutsättningar för bra ledarskap.

Nyhet: 2023-03-06

Därför är ledarskap temat på årets säkerhetsdag

Fredagen den 28 april äger Byggföretagens årliga Säkerhetsdag rum. I år är temat förutsättningar för bra ledarskap. Berndt Jonsson, Byggföretagens nationella arbetsmiljösamordnare, berättar mer.