Det här får du som medlem i Bygg­företagen

Medlems­förmåner

Kvalificerad rådgivning

Professionell hjälp med kvalificerad rådgivning inom kollektivavtals- och arbetsrättsfrågor, entreprenadjuridik och affärsavtal samt arbetsmiljöfrågor.

Tillgång till standardavtal

Information om standardavtalen och tillgång till branschspecifika tillägg, kontraktsmallar samt andra informationsdokument som underlätta ditt företagande.

Full tillgång till Företagsservice

Som medlemsföretag kan du ta del av alla våra mallar, avtal, guider och hjälpmedel inom exempelvis arbetsmiljö, kompetensförsörjning energi och miljö.

Full tillgång till Arbetsgivarguiden

Vi hjälper dig att överblicka kollektivavtalen. Arbetsgivarguiden gör kollektivavtalen enklare att förstå och lättare att tillämpa för medlemsföretagen.

Full tillgång till FINFA

Vi lotsar dig i dina försäkringslösningar. Finfa är en del av Svenskt näringsliv och hjälper till med kollektivavtalade försäkringar och tjänstepensioner.

Rabatt på FORA-försäkringen

Vi gör ditt företagande så enkelt som möjligt. Oberoende Fora guidar företag och anställda rätt i kollektivavtalade pensions- och försäkringslösningar.

Rabatter på utbildningar

Gå utbildningar som tar ditt företagande till nästa nivå. Byggbranschens Utbildningscenter, BUC, erbjuder kurser i b la entreprenadjuridik och ledarskap.

Förmånliga medlems­rabatter

Vi vill att du ska kunna hålla nere dina kostnader. Byggföretagens medlemmar har ett 30-tal förmånliga rabatter på t ex drivmedel, hotell och fordon.

Viktiga nyhets­uppdateringar

Vi underlättar din omvärldsbevakning. Byggföretagens nyhetsbrev hjälper dig att läsa mer om t ex kommande lagändringar och den senaste konjunkturprognosen.

Hjälp att driva branschfrågor

Vi initierar möten med politiska beslutsfattare på alla nivåer. Du kan alltid kontakta vår näringspolitiska enhet för hjälp med påverkan och opinionsbildning.

Evenemang och nätverkande

Vi ger dig möjlighet till nätverkande och gemenskap vid t ex seminarier och konferenser. Byggföretagens medlemmar är varmt välkomna till våra evenemang.

Det här krävs för att vara medlem

Alla Byggföretagens medlemsföretag måste tillämpa vår uppförandekod, våra medlemskriterier, rådande kollektivavtal och nyttja ID06-systemet.

Läs mer